Werken in Amerika

Voor velen is het een droom om een tijdje in Amerika te werken. Dit land staat voor uitdagingen en kansen en deze ervaring willen veel mensen niet missen. Om in Amerika te kunnen werken is een (werk)visum noodzakelijk. Meedoen aan de Green Card loterij geeft een kleine kans op een visum. Lukt het u in aanmerking te komen voor een Green Card, dan heeft u een permanent visum en kunt u gaan solliciteren.

Een andere mogelijkheid is uitgezonden worden door een internationaal bedrijf. Op een L1-visum kunt u dan op tijdelijke basis in Amerika werken.

Stuurt u een open sollicitatiebrief naar een Amerikaans bedrijf, dan moet de werkgever eerst aantonen dat een Amerikaan de bewuste functie niet kan vervullen. Pas als het de werkgever lukt een werkvergunning voor u te regelen, kunt u in Amerika gaan werken.

Er zijn dus meerdere wegen die naar Amerika leiden als u daar wilt werken of wilt investeren. Doe de gratis Quick Scan van Buysse Immigration en u weet meteen of uw toekomst tijdelijk of permanent in Amerika kan liggen

Oriëntatie op werken in Amerika

Vergaar zoveel mogelijk informatie met betrekking tot uw beroep en het soort banen dat erbij hoort, zodat u zich een beeld kunt vormen van hoe dat beroep in Amerika wordt uitgeoefend, van welke vaktermen worden gehanteerd en van wat de codes binnen de beroepsgroep zijn. De beste bronnen liggen natuurlijk in Amerika zelf. Het is belangrijk u bij zoveel mogelijk instanties als werkzoekende te laten registreren.

Voor iedereen die wil werken in Amerika is ‘netwerken’ erg belangrijk. Veel vacatures komen nooit via een advertentie naar buiten, maar worden ingevuld door eigen medewerkers of andere contacten. Vertel daarom aan zoveel mogelijk mensen die u kent, dat u op zoek bent naar een baan en maak daarbij duidelijk hoe ze u kunnen helpen. Vrienden, familie, buren, kennissen, leden van verenigingen, contacten via Internet (fora en weblogs) of misschien zelfs uw huidige werkgever, kunnen allemaal ‘kruiwagens’ voor u zijn. Aangeraden wordt zo snel mogelijk 'werkervaring' op te doen door vrijwilligerswerk. Ook hieruit komen weer contacten voort.

De meeste vacatures kunt u meestal ook op het internet raadplegen via sites zoals Monsterboard. Tevens is het, in combinatie met netwerken, een gewoonte dat men in Amerika open solliciteert. Dit is een goede manier om uzelf te profileren en te verkopen aan een bedrijf. U moet zich dan vooraf wel zorgvuldig voorbereiden op de aard van het bedrijf en de eisen die het aan nieuwe medewerkers stelt.
Uiteraard zijn er ook veel employment agencies waar u vacatures vindt en waar u informatie kunt aanvragen. Zo kunt u surfen naar the yellow book waar u gericht per staat en county naar banen kunt zoeken. Ook via AJB (America’s Job Bank) kunt u veel vacatures (ongeveer vijftig duizend) vinden per staat.

Stappenplan: werken in Amerika

Als u in Amerika wilt gaan werken, moet u zichzelf bij het solliciteren echt verkopen! Daarom noemt u in uw brief en CV vooral acties, resultaten en kwaliteiten.

 1. Sollicitatiebrief
  Een sollicitatiebrief moet getypt zijn, beslaat over het algemeen maximaal één A4 en moet uiteraard in goed Engels gesteld zijn. In een gerichte sollicitatiebrief refereert u allereerst aan de vacature en in de tweede alinea verwijst u naar een paar punten over uw opleiding en werkervaring uit uw CV. Vervolgens laat u merken dat u zich in het bedrijf heeft verdiept en waarom u denkt dat dit bij u past. U sluit de brief af met de mogelijkheid van een telefonisch contact of een sollicitatiegesprek.
 2. CV
  In het CV,in Amerika een ‘resume’ genoemd, vermeldt u eerst uw persoonsgegevens, vervolgens geeft u een concrete, krachtige omschrijving van uw doel of profiel (‘objective’ of ‘profile’) en daarna een beknopte maar wel alles omvattende uiteenzetting van uw kwaliteiten en persoonlijke vaardigheden. Daarna volgt informatie over uw werkervaring en opleiding. Hierbij ligt het accent niet op de exacte data, maar op de inhoud. Tot slot kunt u verwijzen naar de beschikbaarheid van referenties.
 3. Solliciteren via Internet
  Dit komt steeds vaker voor. Een elektronisch resume moet, anders dan een papieren resume, zo veel mogelijk ‘keywords’ bevatten, omdat hierop wordt geselecteerd. Let op: er wordt over het algemeen geselecteerd op zelfstandige naamwoorden, niet op werkwoorden. Ook hier moet het accent liggen op uw professionele en persoonlijke vaardigheden.
 4. Sollicitatiegesprek
  Amerikanen hechten veel waarde aan de eerste indruk. Net als in Nederland en België zijn goede sociale vaardigheden in Amerika belangrijk. In Amerika hecht men er echter meer waarde aan of een sollicitant resultaatgericht is dan bij ons. De Amerikaanse economie draait nu eenmaal om winst en resultaat. Het wordt zeer op prijs gesteld als werknemers bereid zijn en gemotiveerd zijn om soms iets extra’s te doen. Als kandidaat-werknemer moet u binnen dat plaatje passen. Het is daarom aan u om al tijdens het sollicitatiegesprek te laten zien, dat uw werkethiek past bij het bedrijf en haar cultuur.

Amerikanen vinden het belangrijk dat de sollicitatiebrief en het CV laten zien, dat uw karakter en werkwijze aansluiten bij het bedrijf. Legt u hier dus zeker de nadruk op.

Cultuur & werken in Amerika

De sfeer op het werk is over het algemeen relaxed. Werknemers spreken elkaar bij de voornaam aan en zijn het erover eens dat vrije tijd en familie belangrijker zijn dan werk, ondanks het feit dat werk en geld verdienen wel hoog op de prioriteiten lijst staan. Er zijn vele sociale activiteiten voor de werknemers en hun familie.
De structuur binnen bedrijven is duidelijk, hiërarchisch en vastomlijnd. De Amerikaanse werknemer kent zijn positie binnen deze hiërarchie en accepteert deze. Onderling discussiëren over het functioneren van andere werknemers wordt overigens niet geaccepteerd.

Amerika: werken met 'credits'

De ervaring leert, dat u vaak onderaan moet beginnen als u in Amerika gaat werken, maar dat u na circa twee jaar weer op uw oude werkniveau bent en al menig Amerikaan op uw werk voorbij bent gestreefd. Dit alles hangt samen met het opbouwen van 'credits' (werkhistorie) en het beheersen van de Amerikaans Engelse taal. Afhankelijk van uw inzet krijgt u vaak alle kansen uw kwaliteiten te benutten en uit te bouwen. Door motivatie, enthousiasme en een goede werkethiek zult u in staat zijn de ladder binnen de hiërarchie van de Amerikaanse bedrijven te beklimmen.

Kijk ook op:
- Wonen in Amerika
- Werken in Florida
- Werken in Californië

 
home button

disclaimer