Werken in Canada

Wilt u graag werken in Canada? Dan heeft u een werkvergunning of een Skilled Worker visum nodig en Buysse Immigration heeft alle nodige kennis en ervaring om u te adviseren. Om te kunnen werken in Canada heeft u een tijdelijk of permanent visum nodig. U kunt op meerdere manieren een visum aanvragen; u heeft:

  • een beroep dat op de POL (beroepen) lijst staat;
  • een tijdelijk werkaanbod (LMO);
  • een permanent werkaanbod (AEO);
  • minstens 1 jaar werkervaring in Canada (werkvergunning);
  • minstens 2 jaar werkervaring in Canada (werkvergunning);
  • een werkaanbod goedgekeurd door de Provincie (PNP).

POL-beroep voor een permanent visum

U heeft kans om te werken in Canada wanneer uw beroep voorkomt op de POL beroepenlijst. Op deze Priority Occupation List staan de beroepen waar in Canada grote tekorten aan bestaan en waaraan prioriteit wordt gegeven in de Skilled Worker visa aanvragen. Als u voldoet aan de eisen van de visumaanvraag, krijgt u direct een permanent visum. Om snel te weten of u met uw beroep ook kunt werken in Canada en in aanmerking komt voor een visum, doet u de Quick Scan.

Werkaanbod Canada

Ook als uw beroep niet op de POL lijst staat, maakt u misschien toch kans op een visum waarmee u in Canada kunt werken. U kunt namelijk ook een visumaanvraag indienen wanneer u een tijdelijk of permanent werkaanbod heeft van een werkgever in Canada.

LMO, AEO en PNP

Uw toekomstige werkgever moet het werkaanbod laten goedkeuren door het arbeidsbureau (HRSDC) of door de Provinciale Immigratiedienst. Dit goedgekeurd werkaanbod levert een LMO, een AEO of een PNP-certificatie op, die leiden tot een werkvergunning of tot een permanent visum.

  • De LMO, Labour Market Opinion, leidt tot een tijdelijk visum. Dat betekent dat u slechts tijdens de in het werkaanbod aangegeven periode in Canada kunt werken (maximaal 2 jaar). De Immigratiedienst geeft dit type visum altijd voorrang op de permanente aanvragen. Aansluitend kunt u in Canada een aanvraag voor een permanent visum doen. De beoordeling van deze aanvraag vindt plaats op basis van een puntensysteem. Mocht u niet het vereiste aantal punten behalen, dan kunt u een aanvraag doen in de categorie Canadian Experience Class (CEC). In deze categorie heeft u namelijk de keuze de visumaanvraag wel of niet op basis van punten te doen.
  • De AEO, Arranged Employment Opinion, levert een permanent visum op. U kunt hiermee voor onbeperkte tijd in Canada wonen en werken en ook wisselen van werkgever. Het werkaanbod wordt pas goedgekeurd, wanneer ‘uw’ Canadese werkgever onder andere kan aantonen, dat er geen geschikte kandidaat te vinden is in Canada, die in de vacante functie voor hem kan werken.
  • De PNP, Provincial Nominee Programs, zijn visumaanvragen met een permanent werkaanbod dat is goedgekeurd door één van Canada’s provincies. Wellicht wilt u voor een PNP in aanmerking komen, omdat u niet voor een federaal visum kwalificeert of omdat uw federale visumaanvraag niet is gehonoreerd. U moet dan diploma’s en/of ervaring hebben in een beroep waaraan een tekort bestaat in de provincie waar u een aanvraag doet. In de praktijk is een aanvraag van een federaal visum het minst gecompliceerd. Wanneer u echter de Quick Scan invult, beoordeelt Buysse Immigration wat uw mogelijkheden zijn. Daarna nemen wij in een vrijblijvend telefonisch gesprek met u door of een federale aanvraag of juist een PNP-aanvraag voor u een goede optie is.

Wilt u nog meer weten over werken in Canada? Dan zijn de volgende pagina's interessant voor u:

 
home button

disclaimer